NAM ĐÔNG DƯƠNG
Facebook pinterest.com G+

HEM HOUSE

HEM HOUSE

HEM HOUSE

HEM HOUSE

HEM HOUSE
HEM HOUSE

HEM HOUSE

24-04-2017 01:52:25 PM - 203
HEM HOUSE

Đơn vị thực hiện: Sanuki Daisuke architects
Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh
Kiến trúc sư: Sanuki Daisuke, Huỳnh Anh Tuấn
Năm hoàn thành: 2015
Ảnh: Hiroyuki Oki
Thi công & kết cấu: Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng & thương mại Tám sáu.