NAM ĐÔNG DƯƠNG
Facebook pinterest.com G+

NAMAN PURE SPA

NAMAN PURE SPA

NAMAN PURE SPA

NAMAN PURE SPA

NAMAN PURE SPA
NAMAN PURE SPA

NAMAN PURE SPA

24-04-2017 02:35:26 PM - 255
NAMAN PURE SPA

Đơn vị thực hiện: MIA Design Studio
Ảnh: OHiroyuki Oki
Địa điểm: Đà Nẵng
Kiến trúc sư chủ trì: Nguyễn Hoàng Mạnh
Diện tích: 1600m2
Năm hoàn thành: 2015
Thiết kế Concept: Nguyễn Hoàng Mạnh, Nguyễn Quốc Long
Thiết kế kỹ thuật: Bùi Hoàng Bảo
Thiết kế nội thất: Steven Baeteman, Trương Trọng Đạt, Lê Hồ Ngọc Thảo

GỌI
SMS