NAM ĐÔNG DƯƠNG
Facebook pinterest.com G+

NSH

NSH

NSH

NSH

NSH
NSH

NSH

24-04-2017 02:00:07 PM - 1760
NSH

Đơn vị thực hiện: 7A Architecture Studio
Địa điểm: Buôn Ma Thuột, Dak Lak
Kiến trúc sư: Nguyễn Hoàng Dũng
Cộng sự: Hoàng Phi Sơn (HPcons)
Năm hoàn thành: 2015
Ảnh: Nguyễn Hoàng Dũng

GỌI
SMS