NAM ĐÔNG DƯƠNG
Facebook pinterest.com G+

THONG HOUSE

THONG HOUSE

THONG HOUSE

THONG HOUSE

THONG HOUSE
THONG HOUSE

THONG HOUSE

24-04-2017 02:16:10 PM - 226
THONG HOUSE

Đơn vị thực hiện: NISHIZAWAARCHITECTS
Địa điểm: Quận 7, TP.HCM
Kiến trúc sư: Shunri Nishizawa, Vũ Ngọc Tâm Nhi
Diện tích: 325m2
Năm hoàn thành: 2014
Ảnh: Hiroyuki Oki
Thi công: Trung Long Company
Giám sát: Nguyễn Văn Hạnh